Plantevern

grass_by_transfiguratedSikkerhetsdatablad – søk her

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.
OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.

Midler mot soppsykdommer:

 • Aliette 80 WG (Fosetyl-aluminium 800 g/kg)
 • Apron XL (Metalaksyl-M 339 g/l)
 • Rovral 75 WG (Iprodion 750 g/kg)
 • Teldor (Fenhexamid 500g/kg)
 • Topas 100 EC (penkonazol 100g/l)
 • Topsin WG (Tiofanatmetyl 700 g/kg)

 

Midler mot skadedyr:

 • Decis Mega EW 50 (Deltametrin 50 g/l)
 • Envidor 240 SC (Spirodiklofen 240 g/l)
 • Karate 5 C S (Lambda-cyhalotrin 50 g/l)
 • Fastac 50 (Alfacypermetrin 50 g/l)
 • Milbeknock (Milbemektin 9,3 g/l)
 • Movento (Spirotetramat 100g/l)
 • Sluxx  (Jernfosfat 29,7 g/kg)

 

Midler mot ugress:

 • Gallery (Isoksaben 500 g/l)
 • Pistol (Diflufenikan 40 g/l + Glyfosat 250 g/l)
 • MCPA (MCPA 750 g/l)
 • Roundup Eco (Glyfosat 360 g/l)
 • Roundup Ultra (441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat per. ltr.)

Utfyllende info om produktene: Plantevern 2018 (pdf)