Overvannshåndtering og vanning med SAVAQ

Savaq er en patentert løsning for å tilby en enkel, ressurseffektiv og vedlikeholdsfri håndtering av overvann som samtidig kombinerer undervanning til store blomsterbed og plantefelt.

Noen av Savaqs fordeler:

• Sparer 60-90% av vanning sammenlignet med tradisjonell vanning

• Utnytter jordens kapillærkraft, vannet trekkes direkte til rotsonen

• Reduserer ugress

• Eliminerer avdamping og avrenning

• Meget stor reduksjon i skjøtsel og vanning, som gir stor kostnadssparing

• Ingen elektriske installasjoner, systemet kan brukes over alt

Systemet har vært på det svenske markedet i 5 år og det kan vises til mange gode referanser. Se gjerne www.savaq.com for ytterligere info.