Biologisk Plantevern

snegle_nemaslug_webNemaslug har god effekt mot nettkjølsnegl og små brunskogsnegler (opptil ca. 1 cm lange).

Nemaslug inneholder levende nematoder av arten Phasmarhabditis hermaphrodita. Nematoder er små rundormer (som regel under 1 mm lange) som finnes naturlig i jord.

 • Ikke skadelig for mennesker, husdyr eller planter.
 • Enkelt å bruke: Nemaslug blandes ut i vann, og kan vannes ut med en vanlig vannkanne.

 

BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Når sneglene er aktive og jordtemperaturen er over 5 °C

 • I forsøk ved Bioforsk Plantehelse har Nemaslug® vært mest effektivt mot små brunskogsnegler. En må derfor forvente best effekt av preparatet vår og høst, når de fleste brunskogsneglene er små.
 • Nematodene er ømfintlige for sollys. Behandlingen må foregå om kvelden eller når det er overskyet vær.

En behandling med Nemaslug® gir beskyttelse i opp til 6 uker. For optimalt resultat bør behandlingen gjentas etter 6 uker for å oppnå videre beskyttelse.

Nemaslug Nat slug killer 40m2 nett      Nemaslug Nat slug killer 100m2 nett

Slik fungerer Nemaslug:

. Nematodene oppsøker og trenger inn i sneglene i jorden.
. Nematodene dreper sneglen ved hjelp av en medbrakt bakterie. Nematodene utvikler seg til voksne stadier inne i sneglen.
. En ny generasjon med nematoder blir dannet.
. Den nye generasjonen med nematoder forlater den døde sneglen og oppsøker nye snegler.

Bestillingsfrist fredager innen kl. 10.00
Varene blir levert hos mottaker på torsdag
ev. fredag i påfølgende uke.

 • Nematodene er avhengige av vann for å kunne bevege seg i jorda. Jorda må være fuktig før behandling og må holdes fuktig (unngå at jorda blir vannmettet!) i de to første ukene etter behandling. Behandlingen kan gjerne foretas i regnvær.
 • Pakken med Nemaslug® må oppbevares i kjøleskap fram til den skal benyttes. Holdbarhetsdato er angitt på pakken. Nematodene tåler ikke frost.
 • Hele pakkens innhold må benyttes samtidig.
 • Åpnet pakke og ferdig oppblandet nematodeoppløsning må brukes umiddelbart.
 • Snegler som er infisert med nematoder slutter å spise etter få dager og dør etter ca. én uke. Vanning med Nemaslug® har effekt på sneglene som lever i jorda. Du kan derfor ikke forvente å se mange døde snegler på jordoverflaten.

 

Nemaslug – Nematoder mot snegler

 • 65 99 95      12 millioner Phasmarhabditis hermaphrodita
 • 65 99 96      30 millioner Phasmarhabditis hermaphrodita

Brukes mot små stadier av snegler. Minste pakning rekker til 40 m2, største til 100 m2. Voksne snegler må fremdeles fjernes på en annen måte.

 

Nemasys L – Nematoder mot rotsnutebiller

 • 65 99 97     50 millioner Steinernema kraussei
 • 65 99 89     250 millioner Steinernema kraussei

 

Larvanem – Nematoder mot rotsnutebiller og hageoldenborre

 • 65 33 79     50 millioner Heterorhabditis bacteriophora
 • 65 33 80    500 millioner Heterorhabditis bacteriophora