Holmenkollen Skianlegg

Sluttkunde:                   Oslo kommune, Kultur og Idrettsetaten
Entreprenør:                Bymiljøetaten
Produkt:                          Byarums Bruk – Karl XL
Produkt:                          LOG Urban – Corten blomsterurner
Leveranse:                      2016