Hegg Skole

Anleggsgartner:       Skaaret Landskap
Produkt:                          Nusser Stadtmöbel – ULM benk
Produkt:                          Nusser Stadtmöbel – LIGUS benk
Leveranse:                      August 2015