Gressfrø

Helt Grønn Gressfrøblandinger fra Strand Unikorn
Valg av riktige sorter i ulike frøblandinger er en av flere forhold som har betydning for å lykkes med et grøntanlegg. De beste sortene er prøvd og anbefalt til de bruksområder blandingene er laget for. Disse kjøpes fra ledende foredlings- og frøfirma i Norge og i utlandet. Den beste kvaliteten brukes i det norske markedet.

Vår leverandør på frø til grøntanlegg, Strand Unikorn, leverer gressfrø med god kvalitet til alle typer behov.

I Helt Grønn sortimentet lagerføres seks hovedblandinger. Det er Standard, Robust, Hurtigetablerende og Torvtak/Natur, som leveres i 1, 5 og 20 kg pakninger, samt Veiskråning og Pionèr Nr. 51 som kun leveres i 20 kg.

Øvrige blandinger lages på forespørsel i 20 kg. Også spesialblandinger etter kundens ønske. Ta kontakt så gir vi et tilbud på den blandingen som ønskes.

Lagerførte gressfrø kan bestilles i nettbutikken.

 

BLANDINGER

Helt Grønn Standard
Det beste valget til mange privathager. Gir en finbladet, tett og fin prydplen. Plenfrø Standard har god slitestyrke, liten tilvekst og tåler også tørkeperioder. Frøblandingen setter få krav til voksestedet, og har et moderat vedlikeholdsbehov.

70 % Rødsvingel (2-3 sorter)
25 % Engrapp
5 %    Engkvein

Anbefalt såmengde: 1,0 – 1,5 kg / 100 m2

 

Helt Grønn Robust
Det beste valget til plen med større aktivitet i form av sport og lek. Plenfrø Robust har solid slitestyrke. Engrapp med mange underjordiske utløpere armerer grasmatta. Blandingen vokser aller best på mer solfylte områder der den bør gjødsles og klippes regelmessig. Vanningsbehovet er moderat.

55 % Rødsvingel (2-3 sorter)
45 % Engrapp (2-3 sorter)

Anbefalt såmengde: 1,3 – 2,0 kg / 100 m2

 

Helt Grønn Hurtigetablerende
Det beste valget for å reparere skader i plen eller til ettersåing. Skader kan oppstå etter tøffe vintre eller etter slitasje gjennom en sesong. Plenfrø Hurtigetablerende inneholder raigras som spirer og etablerer seg raskt. Ettersåing er aktuelt i alle plener for å holde grasdekket ungt og tett. Ugras og mose får da også større problemer med å finne fotfeste.

40 % Raigras
35 % Rødsvingel (2 sorter)
25 % Engrapp Baronial

Anbefalt såmengde: 1,3 – 2,0 kg / 100 m2

 

Helt Grønn Torvtak/Natur
Det beste valget dersom du øn­sker en meget hardfør og varig blanding. Vintersterke og nøysomme sorter av rødsvingel og engkvein er viktige komponenter i denne blandingen. Det er lagt vekt på å bruke norske sorter slik at frøblanding skal få et naturlig utseende og gli inn i omgivelsene også høyt til fjells. De sakte­voksende artene fører til at naturlig omkringliggende vegetasjon vil blandes inn og sette sitt preg på arealet. Frøblanding passer derfor utmerket til både hyttetaket, område rundt hytta, vei- og andre skråninger eller til områder som er tørkesvake og næringsfattige.

50 % Rødsvingel med lange utløpere (2 sorter)
40 % Sauesvingel (1-2 sorter)
10 % Engkvein

Anbefalt såmengde: 1,0 – 1,2 kg / 100 m2

 

Helt Grønn Veiskråning
En blanding som etablerer seg raskt og binder jorda i hellende terreng. Ligner Helt Grønn Torvtak/Natur, men har en liten andel raigras.

25% Sauesvingel
60% Rødsvingel med utløpere (2 sorter)
10% Raigras
5%    Engkvein

Anbefalt såmengde: 1,3 – 2,0 kg / 100 m2

 

Helt Grønn Pionér Nr 51
Interesse for denne blandingen øker stadig i omfang. Blandingen brukes som jordstruktur forbedrer, jordløsninger og grønngjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere.

44% Vintervikke (Lodnevikke)
20% It. Raigras Barpluto
18% Honningurt
18% Blodkløver

Anbefalt såmengde: 4 – 7 kg / daa

 

SPESIALBLANDINGER:

Blandinger tilpasset spesifikke formål. Blandes på forespørsel (ikke lagervare). Eksempler:
Helt Grønn Fotball 20 kg  En blanding til områder hvor det stilles store krav til å tåle slitasje (fotballbaner, ferdigplen mm). Engrapp/Rødsvingel
Helt Grønn Golf green I  20 kg  Danner et meget tett plantedekke og greier svært kort klipping (< 3mm), men setter store krav til vedlikehold for å få et godt resultat. Består av 100% Krypkvein
Helt Grønn Golf green II 20 kg   Består av de beste og mest tette sortene innen rødsvingel og engkvein. Tåler lav klipping.
Helt Grønn Golf-fairway 20 kg  Gir tette, fine fairways som kan klippes kort. Passer både til nyanlegg og resåing. Består av rødsvingel, engrapp og enkvein.
Helt Grønn Golf-tee 20 kg  Består av rødsvingel, engrapp og en liten andel raigras. Har god slitestyrke og evne til å tette igjen skader. Består av rødsvingel, engrapp og raigras.
Helt Grønn Golf-rough 20 kg  Tørketolerant og vinterherdig blanding for ekstensive områder, som krever lite vedlikehold. Består av rødsvingel, stivsvingel og sauesvingel. Ligner Helt Grønn Torvtak/Natur.

Innholdet kan variere – kontakt oss

Mer info:

Om gressarter
Om gressarmering
Forskrift fremmede organismer
Rødliste