Gressfrø

Helt Grønn Gressfrøblandinger
Valg av riktige sorter i ulike frøblandinger er en av flere forhold som har betydning for å lykkes med et grøntanlegg.
De beste sortene er prøvd og anbefalt til de bruksområdene blandingene er laget for. Disse kjøpes fra ledende foredlings- og frøfirma i Norge og i utlandet.

Vår leverandør på frø til grøntanlegg, Strand Unikorn leverer gressfrø med god kvalitet til alle typer behov:

I “Helt Grønn” sortimentet lagerføres fem hovedblandinger. Det er Standard, Robust, Hurtigetablerende og Torvtak/Natur, som leveres i 1,5 og 20 kg’s pakningr, samt Veiskråning som kun leveres i 20 kg’s. Øvrige blandinger lages på forespørsel i 20 kg.

Lagerførte gressfrø i 5 og 20 kg sekk kan bestilles i nettbutikken.

 

BLANDINGER

Helt Grønn Standard

Det beste valget til mange av privathagene. Gir en finbladet, tett og fin prydplen. Plenfrø Standard har god slitestyrke, liten tilvekst og tåler også tørkeperioder. Frøblandingen setter få krav til voksestedet, og har et moderat ved-likeholdsbehov. Anbefalt såmengde: 1,0 – 1,5 kg. pr. 100 m2

35 % Rødsvingel SW Sygnus
20 % Rødsvingel Wagner I
20 % Rødsvingel Frigg
20 % Engrapp Miracle
5 %    Engkvein Leirin

 

Helt Grønn Robust

Det beste valget til plen med større aktivitet i form av sport og lek. Plenfrø Robust har solid slitestyrke. Engrapp med mange underjordiske utløpere armerer grasmatta. Blandingen vokser aller best på mer solfylte områder der den bør gjødsles og klippes regelmessig. Vanningsbehovet er moderat. Anbefalt såmengde: 1,3 – 2,0 kg. pr. 100 m2

25 % Rødsvingel Wagner I
20 % Rødsvingel SW Cygnus
10 % Rødsvingel Frigg
25 % Engrapp Miracle
20 % Engrapp Baronila

 

Helt Grønn Hurtigetablerende

Det beste valget for å reparere skader i plen eller til ettersåing. Skader kan oppstå etter tøffe vintre eller etter slitasje gjennom en sesong. Plenfrø Hurtigetablerende inneholder raigras som spirer og etablerer seg raskt. Ettersåing er aktuelt i alle plener for å holde grasdekket ungt og tett. Ugras og mose får da også større problemer med å finne fotfeste. Anbefalt såmengde: 1,3-2,0 kg. pr. 100 m2

20 % Raigras Double
20 % Raigras Versuvius
20 % Rødsvingel Wagner I
15 % Rødsvingel Frigg
25 % Engrapp Baronial

 

Helt Grønn Torvtak/Natur

Det beste valget dersom du øn¬sker en meget hardfør og varig blanding. Vintersterke og nøysomme sorter av rødsvingel og engkvein er viktige komponenter i denne blandingen. Det er lagt vekt på å bruke norske sorter slik at Helt Grønn Torvtak / Natur skal få et naturlig utseende og gli inn i omgivelsene også høyt til fjells. De saktevoksende artene fører til at naturlig omkringliggende vegetasjon vil blandes inn og sette sitt preg på arealet. Helt Grønn Torvtak / Natur passer derfor utmerket til både hyttetaket, område rundt hytta, vei- og andre skråninger eller til områder som er tørkesvake og næringsfattige. Anbefalt såmengde: 1,0-1,2 kg. pr.100 m2

20 % Stivsvingel Mentor
25 % Rødsvingel Leik
25 % Rødsvingel Frigg
20 % Sauesvingel Lillian
10 % Engkvein Nor

 

Helt Grønn Veiskråning

En blanding som etablerer seg raskt og binder jorda i hellende terreng. Ligner Helt Grønn Torvtak/Natur, men har en liten andel raigras. Anbefalt såmengde: 1,0 – 1,5 kg. pr.100 m2

25% Stivsvingel/Sausvingel
60% Rødsvingel med utløpere
10% Raigras
5%    Engkvein

 

Helt Grønn Pionér Nr 51

Interesse for denne blandingen øker stadig i omfang. Blandingen brukes som jordstruktur forbedrer, jordløsninger og grønngjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere.

44% Vintervikke (Lodnevikke)
20% It. Raigras Barpluto
18% Honningurt BeeHappy / Profa
18% Blodkløver Kardinal / Linkarus

 

SPESIALBLANDINGER:

Blandinger tilpasset spesifikke formål. Blandes på forespørsel (ikke lagervare). Eksempler:
Helt Grønn Fotball 20 kg  En blanding til områder hvor det stilles store krav til å tåle slitasje (fotballbaner, ferdigplen mm). Engrapp/Rødsvingel
Helt Grønn Golf green I  20 kg  Danner et meget tett plantedekke og greier svært kort klipping (< 3mm), men setter store krav til vedlikehold for å få et godt resultat. Består av 100% Krypkvein
Helt Grønn Golf green II 20 kg   Består av de beste og mest tette sortene innen rødsvingel og engkvein. Tåler lav klipping.
Helt Grønn Golf-fairway 20 kg  Gir tette, fine fairways som kan klippes kort. Passer både til nyanlegg og resåing. Består av rødsvingel, engrapp og enkvein.
Helt Grønn Golf-tee 20 kg  Består av rødsvingel, engrapp og en liten andel raigras. Har god slitestyrke og evne til å tette igjen skader. Består av rødsvingel, engrapp og raigras.
Helt Grønn Golf-rough 20 kg  Tørketolerant og vinterherdig blanding for ekstensive områder, som krever lite vedlikehold. Består av rødsvingel, stivsvingel og sauesvingel. Ligner Helt Grønn Torvtak/Natur.

 

ANBEFALT FORBRUK  (såmengde kg/100 m2):

Type blandinger                             Kg / 100 m2
Helt Grønn    Standard                      1,0 – 1,5
Helt Grønn    Robust                          1,3 – 2,0
Helt Grønn    Hurtigetablerende     1,3 – 2,0
Helt Grønn    Torvtak/Natur            1,0 – 1,2
Helt Grønn    Veiskråning                 1,0 – 1,5
Helt Grønn    Fotball                          1,5 – 2,0
Helt Grønn    Golf – green I              0,3 – 0,5
Helt Grønn    Golf – green II            2,0 – 2,5
Helt Grønn    Golf – fairway              1,5 – 2,0
Helt Grønn    Golf – tee                      1,5 – 2,0
Helt Grønn    Golf – rough                 1,0 – 1,5

Innholdet kan variere – kontakt oss

Mer info:

Om gressarter
Om gressarmering
Forskrift fremmede organismer
Rødliste