Fagfrokost | Nye gravformer | Utfordringer i drift og skjøtsel

Dato: 19.mars
Vi serverer frokost fra 08:30
Presentasjonen starter 09:00 – 10:30
Fagfrokost er et gratis arrangement, men grunnet matservering ønsker vi påmelding.

Foredrag ved LARK / Professor Kirsten Lunde:  Nye gravformer, og utfordringer i drift og skjøtsel av gravplassen. Les mer om Kirsten Lunde nederst på siden.

Kirsten Lunde ble utdannet landskapsarkitekt fra NLH (nå NMBU) i 1984. Hun har 20 år i privat praksis hvor stor del av oppdragene omhandlet gravplasser. 4 år med kommunal praksis fra Bærum kommune med bl.a. ansvaret for kommunens gravplasser. Fra 2006 ansatt i 20 % stilling som professor II i planlegging av gravplasser ved NMBU og i dag i en 100% stilling som dosent ved Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU. Her underviser hun på landskapsingeniørprogrammet og gravplassplanlegging på masternivå for landskapsarkitekturprogrammet. Hun er rådgiver i FAGUS for temaet gravplasser.

Informasjon fra Martin Kessler, Photinus: Solcelledrevet belysning til allerede etablerte gravplasser, uten graving eller inngripende installasjon.

Informasjon fra Peter Eclund, Savaq: Ivareta god skjøtsel med selvvanningssystemer.

LOG Utemiljø presenterer nyheter i sortimentet tilpasset gravplass og andre grøntarealer.