BIGBELLY – Innovativ Avfallsbeholder

Bigbelly Solar

En smart avfallsbeholder som ved hjelp av solkraft generer nok energi til å måle volum, overvåke fyllingsgrad og komprimere med ett rykk på opptil 580kg. Varsel om behov for tømming sendes ved hjelp av GSM-teknologi.

5 ganger større kapasitet

Komprimeringen (5-7 ganger) gir mye større kapasitet enn en vanlig avfallsbeholder.

Kontinuerlig dataovervåkning

BigBelly samler statistikk om gir et unikt beslutningsgrunnlag for optimalisering og effektivisering av avfallshåndteringen. Dette sparer både tid og drivstoff noe som ikke bare gir økonomiske gevinster, men også miljømessige.

80 % reduksjon av transport

Informasjonen om fyllingsgrad gjør det mulig og planlegge ruter for tømming bedre. Behovet for å sjekke beholdere bortfaller og tid blir ikke brukt på å tømme halvfulle beholdere.

70 % lavere driftskostnader

Beregninger viser at Bigbelly kan redusere kostnadene med hele 70%. I tillegg slipper man dyre investeringer som kreves til for eksempel nedgravde løsninger.

Design og ekstrautstyr

Ulike krav og behov kan tilpasses med ekstrautstyr. (Ikatåpning, merking, plassering og ulikt design). Det finnes modeller som er bedre egnet innendørs. Det er også mulighet å legge til løsninger for Wifi.

Les mer på BigBelly sin hjemmeside her