Arrangementer av LOG Utemiljø 2019

  • 29.januar 2019 | Fagfrokost | Overvannshåndtering og vanning med Savaq-systemet
  • 7.februar 2019 | Fagfrokost | Planlegging for trær i by | Beskjæring | Rotsystemet
  • 13.februar 2019 | Fagfrokost | Solcelledrevet belysning – besparende for miljøet og for budsjettene
  • 12.mars 2019 | Fagfrokost | Overvannshåndtering og vanning med Savaq-systemet
  • 13.mars 2019 | Fagfrokost | Overvannshåndtering og vanning med Savaq-systemet
  • 19.mars 2019 | Fagfrokost | Gravplassen – nye gravformer