5 sjekkpunkt for valg av blomsterløk

1. Er plasseringen veldig værutsatt og krever lave sorter?
2. Hvordan er lysforholdene; Sol, skygge, halvskygge?
3. Hvordan er jordforholdene; Tørt eller vått?
4. Ønsker du at blomsterløken som skal komme igjen år etter år?
5. Vil du plante i bakken eller krukker?

Les mer om hvordan man lykkes med blomsterløk.