Tunge benker og blomsterurner som sikring

Tunge, store blomsterurner og benker er godt egnet til sikring av offentlige utemiljø. En velstelt blomsterurne gir først og fremst et godt estetisk uttrykk, men kan samtidig oppfylle flere viktige funksjonelle behov:
  • Som avsperring mot biltrafikk i avgrensede områder
  • Som midlertidig avsperring mot trafikk under arrangementer
  • For å redusere kjørehastighet i gågater, etc
  • Som ranssikring for å forhindre kjøretøy, f.eks for gullsmeder, urmakere, minibanker
  • Som sikring mot terroranslag med kjøretøy
Produktene vist på bildene her er fra Bellitalia, som produserer produkter i granitt og betongstøpt marmor. Besøk våre nettsider eller kontakt oss for informasjon om produkter fra flere av våre leverandører.
Se hele nyhetsbrevet her